Privacy beleid

In deze verklaring zullen wij u zo goed mogelijk informeren over de omgang met uw persoonsgegevens. Heeft u toch nog vragen? Neem dan gewoon even contact met ons op!

Identiteit Biomass Apeldoorn | Koelewijn Houtbouw

Biomass Apeldoorn | Koelewijn Houtbouw
Celsiusstraat 5
7316KM Apeldoorn

KVK 58819398

Privacy

Koelewijn Houtbouw neemt privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens wanneer u gebruik maakt van onze website, webshop en wanneer u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Wij doen ons uiterste best om de gegevens op een zorgvuldige manier te verwerken. In deze privacy verklaring hopen wij een helder overzicht te geven van de manier waarop we de persoonsgegevens verzamelen en verwerken.

In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Koelewijn Houtbouw in deze een zogenaamde verantwoordelijke.

Persoonsgegevens die we verwerken

Hieronder vindt u een lijst van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken. Welke gegevens wij precies verwerken hangt af van het doel waarmee u onze website gebruikt. Wanneer u contact opneemt met een vraag zullen andere gegevens verwerkt worden als dat wanneer u bij ons een bestelling doet.

De lijst met persoonsgegevens die verwerkt kunnen worden:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mail adres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekening nummer
 • IP-Adres
 • Locatie gegevens
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Overige persoonsgegevens

Naast de bovenstaande persoonsgegevens is het ook mogelijk dat u telefonisch of via de e-mail andere persoonsgegevens aan ons verstrekt. Dit zijn de overige persoonsgegevens die onderaan bovenstaande lijst staan.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die we verwerken

Met onze website, webshop en diensten hebben we niet de intentie om gegevens te verzamelen over personen die jonger dan 16 jaar zijn. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Daarom raden we ouders ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@KoelewijnHoutbouw.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Hoe, waarom en hoe lang?

In dit stuk tekst zullen we u uitleggen hoe, waarom en hoe lang wij uw gegevens bewaren.

Webwinkelsoftware

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce. Hiermee kunt u snel en gemakkelijk aankopen doen in onze webshop. Via deze software kunnen wij de volgende persoonsgegevens gegevens verzamelen:

 • Naam
 • Bedrijfsnaam
 • E-mail adres
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekening nummer
 • IP-Adres
 • Locatie gegevens
 • Internetbrowser en apparaattype
 • Overige persoonsgegevens

Deze gegevens worden gebruikt om een bestelling af te handelen, contact op te nemen en voor het analyseren van onze webshop. Met het analyseren kunt u denken aan het optimaliseren van de webshop. Zijn er producten die vaak niet vaak verkocht worden? Dan kunnen we op basis van de verzamelde gegevens een ander plan kiezen voor dit product.

Betaalgegevens zijn kwetsbaar en daarom maken we gebruik van SSL-encryptie en sterke beveiliging software WordFence. Daarnaast worden er ook regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.

Webhosting

Yourhosting

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van yourhosting. Dat betekent dat u gegevens op servers staan die in beheer zijn van yourhosting. Zij gebruiken deze gegevens echter niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. yourhosting heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen.

E-mail en mailinglijsten

yourhosting

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van yourhosting. Deze partijen hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. yourhosting hebben geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer vertrouwelijk.

Contactformulieren

In deze website maken we gebruik van de plugin Contact form 7. Wanneer u dit formulier invult zullen wij verschillende gegevens van uw ontvangen zoals uw naam, telefoonnummer en uw bericht. Deze gegevens gebruiken wij enkel om weer contact met u op te nemen om uw vraag of opmerking te beantwoorden. Deze gegevens zullen we niet langer bewaren dan noodzakelijk en daarnaast zullen we deze gegevens ook niet gebruiken voor marketingdoeleinden.

Op de hoogte blijven van nieuwe reacties

Via ons blog kunt u reacties plaatsen en vragen stellen. Daar is ook de mogelijkheid om een e-mail te ontvangen bij nieuwe reacties. Wanneer u dit wilt kunt u een vinkje plaatsen bij ‘Blijf op de hoogte van nieuwe reacties’. Als u dit aanvinkt zal uw e-mail adres worden opgeslagen en krijgt u automatische een e-mail bij een nieuwe reactie. Het e-mail adres wordt net zo lang bewaard als dat het blog zal bestaan. Wilt u niet meer op de hoogte blijven? Laat het ons weten dan halen we uw e-mail adres uit deze lijst.

Payment processors

Mollie

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verbeteren website

Google Analytics

Op onze website maken we gebruik van Google Analytics. Met Analytics verzamelen we verschillende gegevens. Zo kunnen we zien hoeveel mensen er op onze website zijn geweest, hoe lang en op welke pagina’s. Daarnaast kunnen we ook zien vanaf welke locatie en met wat voor apparaat de website bekeken word. Deze gegevens gebruiken we om onze website te verbeteren. Zien we bijvoorbeeld dat er niemand op onze pagina “Verandera’s ” komt? Dan gaan we hier meer aandacht aan besteden zodat ook deze pagina beter bezocht gaat worden.

Bij het gebruik van Analytics hebben we de IP adressen geanonimiseerd met een javascript code en daarnaast delen we geen gegevens met Google die ze kunnen gebruiken om producten en services te verbeteren, benchmarking, technische ondersteuning en de accountspecialisten mee te laten kijken.

Om dit te kunnen doen maken we gebruik van cookies. Wilt u hier meer over weten? Lees dan onze verklaring over de cookies eens door.

Er zijn verschillende mogelijkheden bij Google Analytics voor het bewaren van deze gegevens. Er kan gekozen worden voor het automatisch verwijderen na 14, 26, 38 en 50 maanden en er kan gekozen worden voor niet automatisch verwijderen. Omdat wij graag de ontwikkelingen van de website goed in de gaten houden hebben wij gekozen voor het niet automatisch verwijderen van deze gegevens. Het is wel mogelijk om de gegevens op aanvraag te verwijderen. Wilt u dit? Neem dan even contact met ons op en dan gaan wij voor u aan de slag!

Doel van de gegevensverwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt zoals het opnemen van contact of het afhandelen van bestellingen.

Koelewijn Houtbouw neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Koelewijn Houtbouw) tussen zit.

Bewaartermijnen

Koelewijn Houtbouw bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw persoonsgegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn (7 jaar) loopt bewaren.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Koelewijn Houtbouw op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Datalek procedures

Indien we een datalek hebben, denk aan bijvoorbeeld een gehackte site dan zullen wij hier zo snel mogelijk mee aan de slag gaan. Allereerst wordt onze beheerder van de website en de hosting ingelicht om te kijken waar het datalek vandaan en om te kijken hoe dit zo snel mogelijk opgelost kan worden.

Gaat het hier om persoonsgegevens waarbij er kans is op ernstige nadelige gevolgen dan zal het lek gemeld worden aan de autoriteit persoonsgegevens. Uiteraard word het lek ook gemeld aan de betrokkenen.

Wanneer er sprake is van een datalek zullen we al het bewijs hiervan bewaren. Denk hierbij aan de oorzaak van het lek maar ook de oplossing om het lek weer te dichten. Deze gegevens bewaren we minimaal 1 jaar.

Uiteraard hebben we verschillende maatregelen getroffen om dit soort datalekken tegen te gaan zoals beveiligings plugins, ssl verbinding en de mogelijkheid om 24 uur per dag de website beheerder te bereiken.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Inzage en correctie

U heeft natuurlijk altijd inzage in uw persoonlijke gegevens en niet alleen inzage u mag het natuurlijk ook laten corrigeren of verwijderen. Wilt u dat wij iets met uw persoonsgegevens doen? Neem dan even contact met ons op en wij helpen u zo snel mogelijk verder.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Klachten

Koelewijn Houtbouw wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Contact opnemen

Heeft u na het lezen van deze pagina nog vragen of opmerkingen? Schroom dan niet maar neem contact met ons op. Hieronder vindt u nogmaals onze bedrijfsgegevens:

Identiteit Biomass Apeldoorn | Koelewijn Houtbouw

Biomass Apeldoorn | Koelewijn Houtbouw
Celsiusstraat 5
7316KM Apeldoorn

KVK 58819398